Certifikata

Certifikata

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Licenca origjinale e prodhimit 2020

Licenca e biznesit 2021

Përmirësimi i numrit të regjistrimit të barnave

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Licenca e prodhimit të pajisjeve mjekësore

Përmirësimi i numrit të regjistrimit të barnave

Licenca e prodhimit të pajisjeve mjekësore

One page of patent copy

Një faqe kopje të patentës

Medical device registration certificate

Certifikata e regjistrimit të pajisjeve mjekësore

NSF-CGMP certificate

Certifikatë NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

Marka tregtare e regjistruar LOGO 1

Dongfang Shenzhou trademark

Markë tregtare Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Markë tregtare YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Certifikata Kosher e Ushqimit Kosher

HALA certification

Certifikimi HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Certifikimi kanadez FDA

U.S. FDA page

Faqja amerikane e FDA

20210519143550

Regjistrimi regjistrues i operatorëve të tregtisë së jashtme